გამომცემლობა "აწმყო"

დაარსდა 2000 წელს, გამოსცემს:

  • პერიოდიკას - „ცნობის ფურცელს“ კავშირის საქმიანოებების შესახებ;
  • საინფორმაციო მასალას;
  • კავშირის სამოქმედო სფეროსთვის საჭირო ლიტერატურას;
  • თარგმანებს სოციალურ, ფსიქოლოგიის, სამკურნალო პედაგოგიკის და მხატვრული ლიტერატურის სფეროში;
გამომცემლობა "აწმყო"